1. Dzisiejsza niedziela to I niedziela miesiąca – w naszej wspólnocie niedziela adoracyjna. Po Sumie i w kościołach filialnych zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Dzisiaj o godz. 1600 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich wieczorowa Msza św. Zachęcamy parafian do udziału w tym nabożeństwie, aby rozważać Mękę Pańską.
 3. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1700. We czwartek w Leżachowie i Piganach Droga Krzyżowa o godz. 1530.
 4. Spotkania formacyjne: wtorek – ministranci, środa – lektorzy i Grupa Modlitewna.
 5. We środę o godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci. Prosimy, aby dzieci przynosiły na to nabożeństwo małe krzyżyki.
 6. W piątek o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 1630 Droga Krzyżowa, a po niej wieczorowa Msza św. O godz. 1900 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy.
 7. W piątek po wieczorowej Mszy św. odbędzie się spotkanie dla młodzieży, która chciałaby uczestniczyć w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
 8. W przyszłą Niedzielę przez ofiarę do puszek przed kościołem i przez modlitwę będziemy wspierać misyjną posługę Kościoła, a szczególnie Kościoła na Wschodzie.
 9. Zachęcamy do nabycia dzisiejszej prasy katolickiej: Niedzieli, w której polecamy wspomnienie o ostatnim proboszczu z Manasterza, polecamy także Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i czasopismo Miłujcie się.
 10. Przypominamy młodzieży, że w soboty Wielkiego Postu o godz. 1800 prowadzona jest katecheza kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 11. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 900 będzie poświęcone i przekazane Dziewczęcej Służbie Maryjnej 30 nowych pelerynek. Zostały one zakupione dzięki hojności parafian okazanej w czasie świątecznego kolędowania. Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.
 12. Prośmy o ducha pokuty i nawrócenia w Wielkim Poście dla nas wszystkich, polećmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i wszystkich ofiarodawców naszej parafii…

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie informuje, że od 1 do 31 marca 2017 r. prowadzone są zapisy:

 1. do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sieniawie dla dzieci urodzonych w 2011 roku oraz dzieci pięcioletnich urodzonych w 2012 roku
 2. do klasy pierwszej dzieci siedmioletnich urodzonych w 2010 roku (obowiązkowo) oraz dzieci sześcioletnich urodzonych w 2011 roku na wniosek rodziców.
  Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. Należy znać podstawowe dane dziecka
 • imię lub imiona,
 • nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania i zamieszkania,
 • PESEL