Krypta Książąt Czartoryskich

Rodowa krypta Książąt Czartoryskich w Sieniawie

Założycielem familijnej nekropolii był książę Władysław Czartoryski w drugiej połowie XIX wieku, który sprowadził tu prochy swoich przodków.

Wejście do krypty znajduje się na zewnątrz, z południowej strony świątyni, marmurowe schody prowadzą w głąb podziemia. W przedsionku krypty została umieszczona tablica przedstawiająca drzewo genealogiczne rodu. Na drugiej tablicy jest wykaz osób spoczywających w krypcie. Pomieszczenie krypty jest białe, bez żadnych zdobień i posiada łukowe sklepienie, natomiast podłoga jest z piaskowca. Na głównej osi, w północnej części mieści się skromny, drewniany ołtarz z końca XIX wieku zwieńczony okazałym krzyżem. Po obu stronach pomieszczenia rozmieszczone są dwa rzędy trumien, ustawionych na solidnych dębowych postumentach. W krypcie znajduje się 22 trumny.

Warte uwagi są zabytkowe akcesoria pogrzebowe – szarfy, krzyże i wieńce nagrobne pochodzące z XIX wieku. Wieńce zostały poddane konserwacji w latach 80. XX wieku przez krakowskie Pracownie Konserwacji Zabytków. Obecnie znajdują się w Jarosławiu w Kamienicy Orsettich. /zobacz: Wieńce grobowe z krypt Czartoryskich w Sieniawie w strona internetowa parafii/

Wśród spoczywających tu członków wielkiego rodu znajdują się osoby znane i zasłużone, które odegrały znacząca rolę dziejach naszej kraj Ojczyzny i nie tylko.

Znajduje się tutaj m. in. trumna:

  • Izabeli z Flemingów Czartoryskiej (1746 – 1835), żony Adama Czartoryskiego, zasłużonej dla polskiej kultury, która była założycielką słynnej kolekcji dzieł sztuki w Puławach;
  • Adama Jerzego Czartoryskiego (1770 – 1861), syna Adama i Izabeli Czartoryskich, polityka, ministra spraw zagranicznych Rosji na dworze cara Aleksandra I; prezesa Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego, a następnie przywódcy Wielkiej Emigracji Hotelu Lambert w Paryżu;
  • Anny Marii Wirtemberskiej (1764 – 1854), córki Adama i Izabeli Czartoryskich, znanej swego czasu pisarki romantycznych powieści.

Warto także wspomnieć, że w sieniawskiej krypcie spoczywały przez 75 lat doczesne szczątki salezjanina Augusta Czartoryskiego. W roku 1968 trumnę wywieziono do kościoła Salezjanów w Przemyślu.

Ostatniego pochówku w krypcie dokonano w latach 90. XX w. W podziemiach spoczęły wówczas przywiezione z Genewy prochy Elżbiety z Czartoryskich Zamoyskiej oraz Adama Ludwika, który poległ w powstaniu warszawskim, mając 21 lat.

Sieniawska krypta jest dostępna do zwiedzania po wcześniejszym zgłoszeniu w parafii.