Siostry pracujące w Sieniawie

Ojcze, spraw, aby stanowili jedno (…) J17,21

Błogosławiony Edmund Bojanowski polecał, aby każda wspólnota sióstr składała się przynajmniej z trzech sióstr, które jako troisty sznur połączone miłością Chrystusa mają dążyć do wzoru doskonałej wspólnoty,
jaką jest Trójca  Święta.

W naszej parafii mieszkają, modlą się  i pracują trzy siostry.
Obecnie są, to:

s. Alicja Mika (Przełożona)

s. Irena Paluch

s. Izabela Kozubek