Kościół filialny Leżachów

Historia kościoła w Leżachowie

Projekt architektoniczny kościoła wykonał w 1999 r. mgr. inż. Edward Makowiecki z Jarosławia. Nadzór nad budową sprawował Pan Kazimierz Stafiej z Sieniawy i Pan Jan Kozyra. Organizacją prac zajmował się Komitet Budowy Kościoła, któremu przewodniczył Pan Andrzej Dawidowicz.

Działkę pod budowę kościoła zakupiono z mienia gminnego. Zezwolenie na budowę wydał Urząd Rejonowy w Przeworsku w 1999 r. We wrześniu 1999 r. zalano fundamenty i do końca roku wymurowano ściany i wykonano główną część więźby dachowej. Tynki, posadzki i stolarkę wykonano w roku 2000.

Kościół został wzniesiony i wyposażony wysiłkiem miejscowej społeczności oraz licznych Ofiarodawców.

Dnia 15 września 2002 r. J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, w obecności licznie zgromadzonych wiernych, oraz Gości z miejscowości sąsiednich wraz z Duszpasterzami dokonał wmurowania kamienia węgielnego oraz uroczystego poświęcenia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Leżachowie.