Kościół filialny Pigany

Historia kościoła w Piganach

Za zgodą ks. biskupa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka przeniesiono drewniany kościół z Wólki Pełkińskiej do Pigan.

21 marca 1987 r. mieszkańcy Pigan przystąpili do rozbiórki kościoła w Wólce Pełkińskiej, prace trwały do końca marca 1987 r.

Kościół postawiono na placu dawnej zniszczonej i rozebranej szkoły. Budowę kościoła ukończono w drugiej połowie czerwca tegoż roku.

W ostatnią niedzielę czerwca, 28.VI.1987 r. ks. Proboszcz Zbigniew Szeliga odprawił w Piganach, w już zbudowanym, ale jeszcze nie poświęconym kościele pierwszą Mszę Św. Przez miesiące letnie mieszkańcy Pigan przygotowywali świątynie do poświęcenia. Wykonano instalację elektryczną i nagłośnienie kościoła. Sprawiono obrazy ołtarzowe, namalowane przez p. Łakotę z Tryńczy; tj. obraz Św. Maksymiliana Kolbe, M.B. Nieustającej Pomocy, Św. Stanisława Biskupa, oraz Drogę Krzyżową.

28 listopada 1987 r. ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia świątyni p.w. Św. Maksymiliana Kolbe.

Kościół ustawiony według kierunku: północ – wejście główne, południe – prezbiterium. Kościół drewniany, w 2003 r. wykonano elewację w kolorze jasnokremowym, wykonano odwodnienie kościoła Dach budynku dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokryta blachą. W 2015 r. przeprowadzono generalny remont konstrukcji dachowej, wykonano ocieplenie stropu. Dach pokryto nowa blacha.

Do kościoła prowadzą trzy wejścia: główne przez duże, dębowe drzwi od strony północnej, drugie przez mniejsze drzwi prowadzące do przedsionka, oraz trzecie wejście przez zakrystie boczną. Na wysokości prezbiterium znajdują się dwa pomieszczenia: zakrystia główna oraz zakrystia boczna pełniąca funkcje magazynu. Na kościele znajdują się dwa metalowe krzyże. Jeden wieńczy drewnianą pokrytą blachą wieżyczkę, zaś drugi znajduje się na ścianie z wejściem głównym. Na tej ścianie znajduje się obraz Św. Rodziny.

Wejście na plac kościelny: brama od strony północnej, z szosy. Ogrodzenie placu – murowane słupki, połączone murkiem z drewnianymi przęsłami.

Na placu kościelnym znajduje się: metalowej konstrukcji, pokryta blachą, z trzema wnękami dzwonnica, oraz dębowy krzyż misyjny, upamiętniający czas Nawiedzenia N.M.P. Wokół kościoła, oraz od bramy do wejścia jest chodnik z kostki brukowej. Wzdłuż ogrodzenia rosną świerki.