Wspólnoty

W naszej parafii istnieją następujące stowarzyszenia, grupy apostolskie i modlitewne

 • DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

  Duszpasterska Rada Parafialna zatwierdzona na obecna kadencję liczy 30 osób w tym 3 kapłanów, i 30 osób świeckich reprezentujących całą wspólnotę parafialną. Ks. proboszcz zwołuje nas na zebrania 2 razy w roku. Podczas spotkań omawiamy najważniejsze sprawy parafii koncentrując się nad realizacją programu duszpasterskiego naszej Archidiecezji. Służymy radą i doświadczeniem kapłanom i pomagamy w różnych inicjatywach przez cały rok. Sprawy bieżące i potrzebne decyzje konsultowane są na bieżąco z Przewodniczącym rady.

 • AKCJA KATOLICKA

  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał w 2005 roku. Od tej pory działa nieprzerwanie spotykając się na spotkaniach formacyjnych w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy św. wieczornej. Asystentem naszego oddziału jest ks. Proboszcz a prezesem p. Henryka Ożga. Jako Stowarzyszenie kierujemy się zatwierdzonym corocznym programem działania, w którym są inicjatywy formacyjne, apostolskie, gospodarcze, kulturalne i społeczne. Oddział liczy 16 członków.


 • DZIEŁO POMOCY POWOŁANIOM

  Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego jest Ruchem Katolickim, który podejmuje modlitwę w intencjach powołań. Aby stać się członkiem Dzieła Pomocy Powołaniom należy: modlić się za powołanych (miejscowych duszpasterzy, siostry zakonne, o powołania misyjne…) a nadto polecać Bogu intencję wspólną całego Dzieła, rodzaj i częstotliwość modlitwy określa każdy sam i spełnia według aktualnych możliwości. Może to być nawet jedno: „Zdrowaś Maryjo” raz na jakiś czas, może być coś więcej. Do naszej wspólnoty należy obecnie 55 osób. Wypełniamy nasze duchowe zobowiązania, wspieramy naszych duszpasterzy prosząc o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

 • LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

  Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii liczy 60 ministrantów i 12 lektorów, jest także 2 animatorów pomagających księżom w prowadzeniu formacji grupy liturgicznej. Ponadto w kościołach filialnych jest 25 ministrantów i 5 lektorów. Zbiórki ministranckie mamy co tydzień we wtorki, a lektorskie w środy na których załatwiamy sprawy organizacyjne oraz wynikłe z sytuacji jakieś przedsięwzięcia. W przypadkach zbliżających się uroczystości spotykamy się częściej w celu przygotowania tegoż wydarzenia, a także spotykamy się w sytuacjach nagłych. Do naszych obowiązków należą posługa podczas liturgii Mszy Świętej oraz nabożeństw. Poza tym do jednych z naszych głównych zadań jest pomoc księżom podczas Wizyt Duszpasterskich. Oprócz formacji duchowej dbamy również o ciało. Spotykamy się na sali gimnastycznej, aby dobrze przygotować się do zawodów dekanalnych, które odbywają się w zimie i na wiosnę.


 • DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

  Wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej prowadzona przez Siostry Służebniczki działa w naszej parafii od wielu lat i gromadzi na wspólnym śpiewaniu, modlitwie, a także zabawie dzieci szkolne od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nasze spotkania odbywają się w soboty w domu sióstr i składają się ze spotkań w małych grupach oraz ogólnych całej wspólnoty liczącej 45 osób. W małych grupach wiekowych spotykamy się by poznawać lepiej Pana Boga naśladując Maryję – patronkę Dziewczęcej Służby Maryjnej wg kilku wybranych konspektów. Natomiast na spotkaniach całej wspólnoty uczymy się śpiewać, wspólnie pracujemy i poznajemy się między sobą poprzez liczne zabawy. Co tydzień animujemy Mszę świętą o godz. 9.00. Natomiast w miesiącu październiku poprzez prowadzenie raz w tygodniu rozważań różańcowych, włączamy się w życie parafii. Uczestniczymy jako grupa dziecięca w ważnych uroczystościach kościelnych – przede wszystkim Maryjnych. W Wielkim Tygodniu prowadzimy czuwanie przy grobie Pana Jezusa. Każdego roku nowi członkowie naszej wspólnoty przyjmują cudowny medalik Niepokalanie Poczętej i uroczyście zostają włączeni do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Aby nasi rodzice mogli zobaczyć czego uczymy się i co robimy, raz w roku w okresie Bożego Narodzenia spotykamy się z nimi na Opłatku. Przedstawiamy wtedy Jasełka lub inną inscenizację oraz śpiewamy kolędy i piosenki, których nauczyliśmy się w ciągu roku formacyjnego. Raz w roku, na wiosnę staramy się wyjechać w jakieś ciekawe miejsce na wspólną wycieczkę.

 • FOCOLARE

  Jesteśmy wspólnotą Focolare. Obecnie liczymy około 25 osób i mamy nadzieję, że liczba ta będzie wzrastać. Na spotkania uczęszczają ludzie młodzi począwszy od pierwszej klasy gimnazjum. Spotkania piątkowe rozpoczynają się Mszą świętą animowaną przez wspólnotę. W niedzielę przeżywamy Eucharystię o godz. 11.00, która jest ubogacona naszym śpiewem. Nasza posługa w parafii to m.in. prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu. Co roku sprzedajemy w okresie bożonarodzeniowym stroiki, które wcześniej własnoręcznie robimy. Dochód z tych przedsięwzięć przeznaczamy na dofinansowanie rekolekcji i wyjazdów. Inną tradycją naszej wspólnoty jest kolędowanie. Przed świętami jeździmy wraz z księżmi do chorych by złożyć im życzenia i wręczyć drobne, własnoręcznie wykonane prezenty. W ciągu roku organizujemy andrzejki, mikołajki i Sylwester dla naszej wspólnoty i gości z innych parafii.


 • RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

  Żywy Różaniec jest największą i najstarszą grupą w naszej parafii liczącą 420 członków, czyli 21 róż. Każda z róż ma odpowiedniego patrona i animatorkę. Codziennie odmawiając różaniec staramy się włączać w papieskie intencje ogólne, intencje misyjne Kościoła, naszej parafii oraz intencje osobiste. Na uroczystym nabożeństwie Różańcowym połączonym ze zmiana tajemnic gromadzimy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1700. Corocznie delegacja naszej wspólnoty udaje się na archidiecezjalną pielgrzymkę. Włączmy się w wiele inicjatyw parafialnych, zwłaszcza dyżurów modlitewnych. Opiekunem duchowym Róż Różańcowych w parafii jest ks. Proboszcz.

 • WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

  W naszej parafii istnieje Wspólnota Krwi Chrystusa, która liczy 20 osób. Spotkania odbywają się regularnie w poniedziałki po Mszy świętej wieczornej. Celami wspólnoty są: osobista formacja członków, ożywienie życia parafialnego, apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa, budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny, działalność charytatywno – opiekuńcza, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, ewangelizacja, obrona życia ludzkiego, walka o godność każdego człowieka, promocja rodziny.


 • APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚCOWYM

  APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Decyzja o podjęciu tej formy apostolskiej działalności Zgromadzenia zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Od 1 stycznia 2011 przyjęto nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). Do wspólnoty należy 25 osób. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu w pierwszą środę, po Mszy świętej. Członkowie APDC korzystają z pomocy, jaką ofiaruje im Kościół, a przede wszystkim: przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania, czytają i rozważają Pismo Święte, prowadzą życie modlitwy, okazują czynną miłość bliźniego, korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają im do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego, odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp., w miarę możliwości zamawiają Msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii, w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu, ofiarują dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne.


 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” ODDZIAŁ OKRĘGOWY W RZESZOWIE

  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997r. Krajowy Asystent Kościelny dla Stowarzyszenia jest mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Asystenci diecezjalni Stowarzyszenia są powoływani dla danej diecezji. Jest to organizacja ludzi świeckich mająca na celu umocnienie i krzewienie formacji katolicko – społecznej w Polsce. Ogólnopolski miesięcznik „Nasz Głos” przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, kieruje się statutem stowarzyszenia. Podstawową jednostką stowarzyszenia jest Zespół Formacyjno – Zadaniowy składający się z 3-10 członków. W naszej parafii istnieje dwa takie zespoły.