Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Dawny kościół parafialny w Sieniawie

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela został zbudowany w 1753 roku. Ufundował go Adam Czartoryski jako świątynię parafialną dla obrządku rzymskokatolickiego. W 1788 roku władze austriackie przekształciły świątynię w cerkiew greckokatolicką. W tym obrządku świątynia służyła do celów kultu do 1947 roku. W latach pięćdziesiątych zamieniono ją na magazyn PGR. Po remoncie przeprowadzonym w połowie lat osiemdziesiątych służyła wiernym obydwu obrządków.

Obecnie mieści się w niej kaplica przedpogrzebowa.

W 2014 roku podczas przygotowań do gruntownego remontu świątyni odkryto w jej wnętrzu zabytkową polichromię z XVIII wieku. Ciekawostką jest to, że malowidła odkryte w kościele św. Jana Chrzciciela w Sieniawie przedstawiają postaci z profilu i z tyłu, co jest rzadkością, bowiem zazwyczaj malowano osoby z przodu lub z tzw. półprofilu, czyli tylko lekko zwrócone w bok.

Po przeprowadzonym remoncie świątynia będzie wykorzystywana do uroczystości pogrzebowych, spotkań duszpasterskich i ekumenicznych.