1. Dzisiaj o godz. 1500 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez WKCH i AK. O godz. 1600 wieczorowa Msza św.
  2. Dzisiaj uroczystość odpustowa w Rudce. Suma o godz. 1200.
  3.  We czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża św. Msze św. w Sieniawie: rano o godz. 7oo i wieczorem o godz. 1800. W Leżachowie i w Piganach Msza św. o godz. 1630. W Leżachowie okazja do spowiedzi przed uroczystością odpustową.
  4. Uroczystość odpustowa w Leżachowie odbędzie się w najbliższą Niedzielę 17 września. Suma odpustowa o godz. 1200.
  5. Spotkania formacyjne: poniedziałek – WKCH, wtorek – ministranci, środa – lektorzy i GM, piątek – młodzież Focolare – godz. 1800.
  6. Przyszła Niedziela to III Niedziela miesiąca – ofiary z tacy przeznaczone będą na fundusz remontowy parafii.
  7. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i pismo Miłujcie się. Bardzo serdecznie polecamy te pisma katolickie, aby przez czytelnictwo prasy katolickiej pogłębiać i umacniać swoją wiarę.
  8. Drodzy Parafianie! Pragnę Was poinformować o pewnych, bardzo ważnych sprawach jakie się dokonały kilka dni temu. Na ostatniej sesji Rady MiG została podjęta decyzja o generalnym remoncie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Koszt tej inwestycji to 4552000 zł, w tym 3000000 zł pochodzi ze środków europejskich, a 1500000 zł z budżetu Gminy. Aby wykorzystać przyznaną dotację ze środków europejskich każda rodzina musiałaby dołożyć kilkanaście tysięcy zł. Widać wyraźnie, że parafia nie udźwignęłaby tej inwestycji, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni P. Burmistrzowi i Radzie MiG, za niełatwą decyzję o sfinansowaniu remontu tego pięknego, zabytkowego byłego kościoła parafialnego, który decyzją władz austriackich przez wiele lat służył wyznawcom obrządku greckokatolickiego, a teraz potrzebuje gruntownego odnowienia, aby mógł służyć wszystkim jako Dom Pogrzebowy, a także był wykorzystany do innych celów duszpasterskich. Aby takie decyzje mogły być podjęte omawialiśmy te sprawy z ks. Abp. Józefem Michalikiem, który bardzo się ucieszył, że w taki sposób planowany jest remont tej świątyni i wyraża swój szacunek i serdeczne podziękowanie Radzie Miasta i Panu Burmistrzowi. Drodzy Parafianie! Dla całej parafii to radosne wiadomości, że tamta świątynia zajaśnieje nowym blaskiem, a nasza wspólnota będzie mogła wziąć na siebie znacznie mniejszy ciężar odnowienia placu i schodów przed wejściem do tutejszej świątyni. Przystąpimy do tych prac po zakończeniu budowy ronda przed tą świątynią.
  9. Polećmy w modlitwie rozpoczęte dzieło nauczania i wychowania naszych dzieci i młodzieży, aby przyniosło piękne owoce, polećmy wszystkich zatroskanych o duchowe i materialne dobro naszej parafii…