1. Przeżywamy dzisiaj ostatnią Niedzielę roku liturgicznego. Po Sumie podczas adoracji odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
  2.  O godz. 1600 nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach, a po nim wieczorowa Msza św.
  3. Najbliższa Niedziela to I Niedziela Adwentu. Starajmy się już teraz myśleć o adwentowych symbolach i osobach, aby głębiej wejść w atmosferę adwentowego czuwania. Prosimy dzieci, aby w domu i na katechezie przygotowały lampiony adwentowe z którymi będą przychodziły na roraty.
  4. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1700 połączona z wypominkami za zmarłych.
  5. Spotkania formacyjne: poniedziałek – WKCH, wtorek –  ministranci i lektorzy, we środę – Grupa Modlitewna.
  6. W tym tygodniu przypada: I piątek i I sobota miesiąca. We czwartek spowiedź w Leżachowie i Piganach od godz. 1530. W piątek spowiedź w Sieniawie od godz. 1530. Zapraszamy młodzież klas VII oraz II i III klas gimnazjalnych na wieczorową Mszę św. i na spotkanie formacyjne. W piątek do godz. 900 odwiedzimy chorych parafian z posługą sakramentalną.
  7.  Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę, a w niej specjalny cykl artykułów o ochronie  środowiska – bardzo polecamy tę tematykę, aby zobaczyć ile kłamstw w tej dziedzinie podają media, polecamy również Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego – pismo dla dzieci , czasopismo Miłujcie się i czasopismo CHIT /Chrystus i Ty/.
  8. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w ubiegłą III Niedzielę. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
  9. P. Starosta Przeworski przekazuje informację, że w Przeworsku w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska, a także w Urzędzie MiG w Sieniawie w terminie od 4-22.12.2017 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Sieniawa, Czerwona Wola, Leżachów, Paluchy, Pigany i Rudka.
  10. Drodzy parafianie! W minionym tygodniu miało miejsce bardzo ważne dla naszej społeczności wydarzenie: kościół św. Jana Chrzciciela i cały teren wokół niego został przekazany Konsorcjum Konserwatorskiemu z Krakowa, które wygrało przetarg na jego gruntowny remont. Już teraz rozpoczną się prace budowlane i konserwatorskie, bo termin zakończenia remontu, jeśli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, przewidziany jest na wrzesień 2018 r. Jak już informowaliśmy została przydzielona dotacja ze środków UE w kwocie 3 mln zł, a wkład własny w kwocie 1,5 mln zł pochodzi ze środków Miasta i Gminy Sieniawa. Dziękujemy P. Burmistrzowi i Radzie MiG za te decyzje finansowe i za poprowadzenie przez Urząd Gminy wszystkich spraw związanych z tym remontem. Ponieważ od teraz nie funkcjonuje Kaplica Przedpogrzebowa, zdecydowaliśmy, że skorzystamy z sąsiedzkiej pomocy i nasi zmarli będą mogli oczekiwać na pogrzeb w kaplicy pogrzebowej w Rudce. Proponujemy również, aby różaniec za zmarłych parafian przed ich pogrzebem odmawiać w naszych świątyniach.
  11. Pomódlmy się, aby Chrystusowe Królestwo umacniało się w naszej Ojczyźnie i w naszych sercach, w patronalne święto Akcji Katolickiej prośmy, aby nasz parafialny oddział AK formował się duchowo i rozwijał w większą wspólnotę, polećmy wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców i prośmy, aby rozpoczynający się remont pięknej zabytkowej świątyni przebiegał bezpiecznie i zakończył się na większą chwałę Bożą i na pożytek naszej społeczności…