1. Dzisiejsza Niedziela jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Modlitwą obejmujemy wszystkich pracowników mediów, zwłaszcza mediów katolickich.
  2. Dzisiaj uroczystość odpustowa w Leżachowie. Suma odpustowa o godz. 1200.
  3. Wieczorowa Msza św. w Sieniawie o godz. 1600.
  4. Dzisiaj przypada III – Niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone są na cele remontowe.
  5. Msze św. w tygodniu o godz. 700 i o godz. 1800. We czwartek Msze św. w Leżachowie i w Piganach o godz. 1630.
  6. We wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski i patrona młodzieży. Na wieczorową Mszę św. zapraszamy dzieci i młodzież, by pomodlić się do swojego patrona.
  7. Spotkania grup duszpasterskich: poniedziałek – WKCH, środa – GM i ministranci i lektorzy, piątek – młodzież, sobota – od godz. 900 w Opactwie Jarosławskim dzień skupienia dla APDC.
  8. W przyszła Niedzielę po Sumie odbędzie się spotkanie Straży Grobowej – Turków.
  9. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego, pismo dla dzieci; Mały Gość Niedzielny i czasopismo Miłujcie się.
  10. W sobotę 22 września organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Kodnia, Lublina i Radecznicy. Koszt 60 zł. Wyjazd spod kościoła o godz. 600. Zapisy u P. Henryki Ożga. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej propozycji.
  11. Polecajmy w modlitwie MB, która jest wzorem słuchania i rozważania Słowa Bożego wszystkie środki społecznego przekazu, a szczególnie media katolickie, polecajmy wszystkich parafian, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców naszej wspólnoty, oraz wszystkie intencje, które kryją się w naszych sercach…