1. Dzisiejszy dzień będzie zapisany w historii parafii i w historii miasta z racji uroczystego poświęcenia odnowionej świątyni p.w. św. Jana Chrzciciela. O godz. 1500 rozpocznie się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu chóru Nicolaus z Kraczkowej. O godz. 1600 uroczysta Eucharystia, a po niej poświęcenie nowego ronda noszącego imię bł. Augusta Czartoryskiego. Zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w tych uroczystościach i bardzo prosimy, aby nie rozgłaszać nieprawdziwych informacji dotyczących przeznaczenia i funkcjonowania w przyszłości odnowionej świątyni. Wszystkie potrzebne informacje będą podane we właściwym czasie.
  2. Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę miesiąca. Po Sumie i w kościołach filialnych zmiana tajemnic różańcowych.
  3. Ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczone będą na potrzeby Seminarium Duchownego w Przemyślu.
  4. Dzisiaj modlitwę różańcową odmówimy po Sumie.
  5. Msze św. w tygodniu o godz. 700 i 1700 połączona z nabożeństwem różańcowym. Zachęcamy parafian do udziału w modlitwie różańcowej, a szczególnie dzieci i młodzież. Msza św. w Leżachowie i Piganach we czwartek o godz. 1530.
  6. Spotkania formacyjne: poniedziałek – WKCH, środa – ministranci i lektorzy, a także GM i APDC, piątek – młodzież Focolare.
  7. W przyszłą Niedzielę będziemy przeżywać Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa” i będą zbierane ofiary do puszek jako wsparcie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  8. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i czasopismo Miłujcie się.
  9. Burmistrz M i G Sieniawa serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania z władzami samorządowymi, dotyczące podsumowania kończącej się kadencji 2014- 2018, które odbędą się 14 października 2018 r. w Sieniawie o godz. 1200 w Sali Sokoła i w Wylewie o godz. 1500 w miejscowej świetlicy. W trakcie spotkań poddane zostaną analizie 4 lata pracy samorządu Miasta i Gminy Sieniawa.
  10. Maryi Królowej Różańca świętego polećmy całą wspólnotę parafii, wszystkie sprawy, które przeżywają nasze rodziny, prośmy, by odnowiona świątynia była miejscem, które jednoczy nas z Panem Bogiem i z ludźmi…