1. Przeżywamy dzisiaj ostatnią Niedzielę roku liturgicznego. Po Sumie podczas adoracji odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
  2. O godz. 1600 nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach, a po nim wieczorowa Msza św.
  3. Najbliższa Niedziela to I Niedziela Adwentu. Starajmy się już teraz myśleć o adwentowych symbolach i osobach, aby głębiej wejść w atmosferę adwentowego czuwania. Prosimy dzieci, aby w domu i na katechezie przygotowały lampiony adwentowe, z którymi będą przychodziły na roraty.
  4. Najbliższa Niedziela to także I Niedziela miesiąca – Niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych. Gościć będziemy jednego z alumnów Seminarium Duchownego z Przemyśla wspierając duchowo i materialnie tę wspólnotę.
  5. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1700 połączona z wypominkami za zmarłych. We czwartek Msza św. i modlitwy za zmarłych w Leżachowie i w Piganach o godz. 1530
  6. Spotkania formacyjne: poniedziałek – WKCH, środa – ministranci i lektorzy i GM, piątek – młodzież Focolare.
  7. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego, polecamy także Małego Gościa Niedzielnego – pismo dla dzieci , czasopismo Miłujcie się.
  8. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w ubiegłą III Niedzielę. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
  9. W patronalne święto Akcji Katolickiej pomódlmy się, aby nasz parafialny oddział AK formował się duchowo i rozwijał w większą wspólnotę, polećmy także wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców naszej parafii…