1. Przeżywamy I niedzielę miesiąca. W naszej wspólnocie jest to niedziela adoracyjna. Po Sumie i w kościołach filialnych zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczone są na potrzeby Seminarium Duchownego w Przemyślu.
  2. O godz. 1600 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich wieczorowa Msza św.
  3. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1800.
  4. We środę Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1730. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o godz. 1730.
  5. We czwartek wieczorem rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne.
  6. Spowiedź wielkanocna w najbliższą sobotę: W Sieniawie godz. 900 – 1200 i 1400 – 1800, w Leżachowie godz. 1500 – 1630, w Piganach godz. 1400 – 1530.
  7. Polecamy dzisiejsza prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i czasopismo Miłujcie się.
  8. Najbliższa Niedziela to Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na wszystkich Mszach św.
  9. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: Róże z Pigan: św. Łucji, św. Kingi, św. Jadwigi, św. Maksymiliana – po 100 zł, Róże z Leżachowa – 520 zł, Róża św. Rity – 400 zł, indywidualnie – 20 zł, 20 zł i 100 zł.
  10. Zapraszamy wspólnotę Straży Grobowej na spotkanie w Niedzielę Palmową po Sumie.
  11. W czasie modlitwy adoracyjnej prośmy, by nikt z parafian nie zlekceważył udziału w rekolekcjach św., o owocną spowiedź wielkanocną, za wszystkich chorych parafian, dobroczyńców i zatroskanych o potrzeby parafii.