1. Dzisiaj polecamy w modlitwie za wstawiennictwem św. Krzysztofa wszystkich kierowców. Błogosławieństwo pojazdów na wszystkich Mszach św.
  2. Na Mszy św. o godz. 900 modlić się będziemy w intencji Policjantów z powiatu przeworskiego, którzy dzisiaj w Sieniawie będą świętować 100 rocznicę powstania Policji Państwowej.
  3. Polecamy w modlitwie także wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców a ofiary z dzisiejszej tacy w III niedzielę miesiąca przeznaczone będą na fundusz remontowy parafii.
  4. Wieczorowa Msza św. o godz. 1600.
  5. Msze św. w tygodniu: od poniedziałku do piątku włącznie tylko rano o godz. 700, w sobotę rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1800.
  6. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, pismo dla dzieci: Mały Gość Niedzielny i czasopismo Miłujcie się.
  7. Zapraszamy parafian do uczestnictwa w tegorocznej pieszej pielgrzymce do sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku. Wiele trudnych doświadczeń przeżywa niejedna nasza rodzina, chcemy też polecać opiece MB naszą Ojczyznę i dziękować za uchronienie naszego regionu od nieszczęść i kataklizmów. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież. Pielgrzymka wyruszy z kościoła parafialnego 2.sierpnia o godz. 430.
  8. Wczoraj na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy do grona honorowych obywateli miasta Sieniawy zostali zaliczeni: P. Jan Skalski – były Prezes GS i P. Jan Śliwa – były Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa. Gratulujemy wyróżnienia i przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy za wieloraką pomoc okazywaną naszej parafii. Bóg zapłać.
  9. Wśród wielu atrakcji kulturalnych z racji Dni Sieniawy dzisiaj na Stadionie Miejskim o godz. 1600 wystąpi Polonijny Zespół Tańca Ludowego z Chicago. W imieniu organizatorów zapraszamy na piękny występ Polonusów.
  10. W przyszłą Niedzielę będziemy gościć w parafii Ks. Marka Typrowicza – proboszcza z Ustrzyk Górnych i opiekuna Domu Rekolekcyjnego, który wygłosi Słowo Boże i będzie prosił o finansową pomoc dla parafii i dzieła rekolekcyjnego. Uważając te potrzeby za godne wsparcia polecamy je ofiarności wszystkich parafian.
  11. Pomódlmy się za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców naszej parafii, a także za wypoczywających na wakacjach, aby wszędzie dawali piękne świadectwo wiary, polecajmy wszystkich kierowców, by bezpiecznie prowadzili pojazdy i zawsze dotarli do celu podróży…