1. Dzisiaj I niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Po sumie i w kościołach filialnych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 1600wieczorowa Msza św. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.
  2. Msze św. w tygodniu o godz. 700, w sobotę również o godz. 1800.
  3. Polecamy prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego i czasopismo Miłujcie się.
  4. W przyszłą Niedzielę w Piganach o godz. 1200 uroczystość odpustowa ku czci św. Maksymiliana. Natomiast odpust parafialny w Sieniawie 15 sierpnia również o godz. 1200. Podczas uroczystości odpustowych będziemy dziękować za tegoroczne zbiory, dlatego bardzo prosimy o przygotowanie wieńców zbożowych przez poszczególne rejony parafii i uroczyste, procesyjne przyniesienie ich do świątyni. Przed uroczystością odpustową będzie okazja do spowiedzi we wtorek i środę. Wypadałoby także uporządkować groby na cmentarzu, bo są zarośnięte trawą i chwastami.
  5. W piątek 2 sierpnia wielu parafian uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do Leżajska, także spora grupa parafian dojechała na uroczystość odpustową. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i sprawnego jej przebiegu: braciom porządkowym, grupie muzycznej, prowadzącym modlitwy. Bóg zapłać.
  6. Ks. Marek Typrowicz, proboszcz parafii pw. Św. Anny w Ustrzykach Górnych składa serdeczne podziękowanie Księdzu Proboszczowi i wszystkim Wiernym parafii Sieniawa za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę. Wszystkich darczyńców polecają Panu Bogu w modlitwie i zapraszają do odwiedzenia Bieszczadów.
  7. W modlitwie adoracyjnej polecajmy nasze rodziny i módlmy się o trzeźwość naszej Ojczyzny.