23 Niedziela zwykła- 8 .09.2019r.

 

  1. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. poświęcenie ziarna siewnego. Po Mszach św. przez ofiarę do puszek chcemy wesprzeć w odbudowie domu rodzinę Dominika i Kornelii Dudek. Okażmy duchową solidarność i materialną pomoc potrzebującym.
  2. Dzisiaj o godz. 1500 Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Krwi Chrystusa i Akcję Katolicką. Wieczorowa Msza św. w Sieniawie o godz. 1600 .
  3. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 700 i wieczorem o godz. 1800. We czwartek w Leżachowie i w Piganach Msza św. o godz. 1630. W Leżachowie od godz. 1600 okazja do spowiedzi przed uroczystością odpustową.
  4. Uroczystość odpustowa w Leżachowie odbędzie się w najbliższą Niedzielę . Suma odpustowa o godz. 1200.
  5. W najbliższą sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża św. W tym dniu w łączności z naszą diecezją staniemy pod krzyżem, aby modlić się w intencji wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze, a także o jedność i solidarność w parafii i o powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy na wspólną modlitwę przy krzyżu misyjnym po wieczorowej Mszy św., a także prosimy o wspólną modlitwę cząstki różańca przy krzyżach na terenie całej parafii równocześnie o godz. 15.00
  6. W przyszłą Niedzielę przypadnie III Niedziela miesiąca – ofiary z tacy przeznaczone będą na fundusz remontowy parafii.
  7. Spotkania formacyjne: poniedziałek – WKCH, wtorek – ministranci i lektorzy, środa – GM, piątek – młodzież Focolare.
  8. Polecamy dzisiejszą prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i pismo Miłujcie się. Bardzo serdecznie polecamy te pisma katolickie, aby przez czytelnictwo prasy katolickiej pogłębiać i umacniać swoją wiarę.
  9. Zmarł + Konrad Wawryszko z Paluch / wcześniej z Sieniawy/ Pogrzeb w e wtorek o godz. 14.00 z kościoła parafialnego. Polećmy jego duszę Bożemu miłosierdziu……….
  10. Polećmy w modlitwie rozpoczęte dzieło nauczania i wychowania naszych dzieci i młodzieży i wszystkich zatroskanych o duchowe i materialne dobro naszej parafii……