4 Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020r.

  1. Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich wieczorowa Msza św.
  2. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 17.00.
  3. We środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia – modlić się będziemy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Msze św. w Sieniawie rano o godz.. 700 i wieczorem o godz. 1700. W  Leżachowie i w Piganach Msza św. o godz. 15.00.
  4. W piątek w Sieniawie o godz. 16.00 adoracja N Sakramentu, o godz. 16.30 Droga Krzyżowa, a po niej wieczorowa Msza św. O godz. 19.00 Droga Krzyżowa prowadzona przez młodzież.
  5. Drodzy Parafianie! W tym tygodniu były planowane rekolekcje szkolne i rekolekcje parafialne, ale w czasie epidemii zostały odwołane. Jednak zbliżają się Święta Wielkanocne, a przed nimi każdy z nas przeżywa ten trudny znak czasu, kiedy zatrzymaliśmy się wszyscy w naszych zwykłych , codziennych działaniach, kiedy bardziej niż kiedykolwiek cenimy sobie nasze zdrowie, kiedy zabezpieczamy nasze życie tak jak tylko możemy, kiedy na pewno więcej niż w zwykłym czasie myślimy o Panu Bogu, o Jego Wszechmocy i Jego Miłosiernej Miłości. Ten czas dla każdego człowieka to bardzo ważne rekolekcje. W tym szczególnym Wielkim Poście nie ustawajmy w modlitwie i wykorzystajmy dostępne nam media, aby w ten sposób pogłębić i odnowić naszą wiarę, nadzieje i miłość do Boga i ludzi uczestnicząc w Eucharystii, nabożeństwach, adoracjach. Wykorzystajmy stronę internetową parafii, udostępniane linki do różnych rozważań, celebracji i nauk rekolekcyjnych, katechez i filmów religijnych. Święta na pewno nie będą przenoszone na inny termin. Przygotowujmy na nie nasze serca. Pamiętajmy o osobach potrzebujących w tym czasie pomocy w zakupach , w załatwieniu pilnych spraw, czasem zalęknionych. Zachowując wszelką ostrożność, z ufnością w Bożą opiekę okazujmy miłosierdzie, aby dostąpić Bożego miłosierdzia i tak potrzebnego pokoju serca.
  6. Polecamy dzisiejsza prasę katolicką: Niedzielę z ciekawym rozważaniem: „Co Pan Bóg chce nam powiedzieć?,” „Czym jest Komunia św. duchowa”, oraz” Zapłacili życiem”- refleksja o rodzinie Ulmów z Markowej. . Polecamy także Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego czasopismo Miłujcie się.
  7. Jako znak miłosierdzia Caritas naszej Archidiecezji rozprowadza małe świece – tzw. Paschaliki i Baranki Wielkanocne. Dochód ze sprzedaży  będzie wsparciem dla najbiedniejszych. Można je nabywać w zakrystii.
  8. Módlmy się o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych, o zdrowie i siły dla służby zdrowia, dla zabezpieczających codzienne potrzeby i o umocnienie naszej ufności w Bożą opiekę….