Poniedziałek Wielkanocny – 1.04.2024r.

1. Przeżywamy oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki
Zmartwychwstania na cały tydzień, dlatego w piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
2. Msze św. w tygodniu: rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00. We czwartek
Msza św. w L&P o godz. 16.30.
3. W przyszłą niedzielę – Niedziela Bożego Miłosierdzia. Prosimy o przyniesienie do
świątyni i złożenie na ołtarzu MB ofiar składanych do wielkopostnych skarbonek.
Przed świątyniami będą zbierane ofiary do puszek na prowadzenie przez Caritas dzieł
miłosierdzia. W parafii Majdan Sieniawski w kościele Miłosierdzia Bożego
uroczystość odpustowa o godz. 12.00.
4. Drodzy Parafianie! W Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Sumie będą przekazane
obrazy NSPJ do poproszonych rodzin z Dybkowa, Leżachowa, Pigan i Wylewy. Wraz
z obrazami będą przekazane teksty modlitw do wykorzystania w rodzinach podczas
trwającej jeden dzień peregrynacji obrazu Serca Jezusowego. W dniu przyjęcia obrazu
zapraszamy poszczególne rodziny do udziału w Mszy św., do skorzystania z
sakramentów św. i po wieczornym nabożeństwie nastąpi przyjęcie obrazu. Prosimy,
aby w tym wyjątkowym dla rodziny dniu na wspólnej modlitwie zgromadzili się w
miarę możliwości wszyscy domownicy.
5. Intencje.
6. Zapowiedzi.
7. Polecamy świąteczną prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego i czasopismo Trwajcie w miłości.
8. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przez modlitwę, pracę i ofiary
przyczynili się do owocnego i uroczystego przeżycia uroczystości Triduum
Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy Księżom Wikariuszom za piękne
przygotowanie i przeprowadzenie Liturgii, Siostrom Zakonnym za piękne dekoracje i
wszystkie inne starania dla funkcjonowaniu naszych świątyń, dziękujemy osobom,
które wykonały elementy dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego, Straży Grobowej –
Turkom za adorację i uświetnienie nabożeństw i przygotowanie krzyży, Straży
Pożarnej za asystę na Drodze Krzyżowej, Scholii, Maryjkom, ministrantom i lektorom
za posługę liturgiczną. zespołowi śpiewającemu Mękę Pańską, parafianom
zaangażowanym w posługę liturgiczną w czasie świąt. Dziękujemy za transport
kwiatów do Bożego Grobu. Dziękujemy za zaangażowanie podczas nabożeństwa
Drogi Krzyżowej poszczególnym osobom, przedstawicielom różnych instytucji i
wszystkim uczestnikom za pełną skupienia postawę podczas tego nabożeństwa,
dziękujemy Policji za zabezpieczenie ulic podczas DK i Rezurekcji. Dziękujemy za
wsparcie potrzeb parafii świąteczną ofiarą. Niech zmartwychwstały Chrystus obdarzy
wszystkich zaangażowanych potrzebnymi łaskami.
9. Z naszej wspólnoty odszedł do wieczności + Zbigniew Leś z Dybkowa. Jego pogrzeb
odbędzie się we środę o godz. 14.00 w kościele św. Jana Chrzciciela. Polećmy jego
dusze Bożemu Miłosierdziu…
10. Pomódlmy za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, wszystkich
zaangażowanych w życie parafii, polećmy także opiece MB uczelnie katolickie w
naszej Ojczyźnie, a w szczególności nasze przemyskie Seminarium Duchowne….