15 stycznia 2016 r. w Sieniawie odbyło się w spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej dekanatu Sieniawa. Wzięli w nim udział przedstawiciele POAK wraz ze swoimi asystentami z parafii: Cieplice – Rudka, Krasne, Majdan Sieniawski, Sieniawa, Tryńcza. Spotkanie rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą świętą, której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ksiądz Proboszcz Jan Grzywacz w asyście Księdza Dziekana Edwarda Piekło, Księdza Stefana Nogaja – proboszcza z Krasnego i Księdza Mariusza Mula – wikariusza z Sieniawy.

Dekanalny opłatek ubogaciły swoją obecnością Dzieci Maryi, które przedstawiły jasełka przygotowane przez s. Monikę.

Następnie wszyscy udali się do sali widowiskowej „Sokół”, gdzie rozpoczęła się dalsza część opłatkowa – agapa. Po wspólnej modlitwie, wysłuchaniu okolicznościowych życzeń, śpiewie kolęd zgodnie z tradycją zebrani składali sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.