„Idźcie i głoście”, to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego. Arcybiskup Stanisław Gądecki, ,,wyjaśnia, że każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii. Zachęca do włączenia się w tę misję nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i zaangażowanie są, jak pisze, potrzebne w Kościele,,. Odpowiadając na to wezwanie, jak również chcąc naśladować patrona tego roku św. Brata Alberta siostry wraz z dziećmi z przedszkola i ich rodzicami chcą małymi gestami dobroci i życzliwości wypełniać w praktyce nakaz Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”.

W myśl tych dwóch nakazów „Idźcie i głoście” oraz „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie” chcemy wspomóc Dzieło Misyjne Kościoła poprzez zbieranie zużytych telefonów komórkowych i znaczków pocztowych. Zużyte, ale sprawne telefony znajdują kupców na rynku wtórnym, a z tych, które już nie nadają się do użycia odzyskiwane są cenne surowce. Zbierane są nawet najstarsze modele telefonów. Prosimy przed oddaniem telefonów jeśli to możliwe o usunięcie danych osobistych (adresy, smsy, notatki….). Fundusze uzyskane w ten sposób przeznaczane są na pomoc ludziom potrzebującym pomocy w krajach misyjnych (w Afryce na naukę dzieci pisania i czytania, w Ameryce Południowej na wsparcie domu dla dzieci ulicy, a na Ukrainie na rodzinny dom dziecka).

Zaś ostemplowane znaczki, wycięte z koperty lub kartki półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki odklejone jak do klasera) sprzedawane są jako tzw. makulatura filatelistyczna. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone są również  na animację misyjną.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w tym wyjątkowym dla Kościoła roku chcą uczynić choćby najmniejszy drobiazg dla potrzebujących braci o włączenie się w zbieranie telefonów i znaczków pocztowych. Prosimy je przynosić do domu sióstr w miarę możliwości w godzinach pracy przedszkola (07.00-16.00).
Akcja będzie trwała cały rok duszpasterski, tj. do listopada 2017.
Po zakończeniu zbiórki telefony i znaczki zostaną przekazane do PALLOTYŃSKIEJ  FUNDACJI  SALVATTI.PL.

Jeżeli ktoś z zainteresowanych chciałby dowiedzieć się więcej szczegółów nt. zbiórki telefonów i znaczków oraz innych akcji na rzecz misji, to proszę zajrzeć na stronę www.salvatti.pl