Poniedziałek (27 marca) 

9.00 – 10.45 Gimnazjum + Liceum – kościół (Msza Święta oraz konferencja)

9.00 – 10.30 Film – klasy 1-3 SP (Sieniawa i Wylewa) – Sokół

10.45 – 12.30 Film – klasy 4-6 SP (Sieniawa i Wylewa) – Sokół

Wtorek (28 marca) 

9.00 – 10.45 Gimnazjum + Liceum – kościół (Droga Krzyżowa oraz konferencja)

11.00 – 12.45 SP z Sieniawy i Wylewy (Msza Święta oraz konferencja i wspólny śpiew)

Środa (29 marca) 

9.00 – 10.45 Gimnazjum + Liceum – Sokół (konferencja + film)

11.00 – 12.45 SP z Sieniawy i Wylewy (Droga Krzyżowa oraz konferencja i wspólny śpiew)