„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.”
W niedzielę 14 maja o godz. 11 00 pod przewodnictwem ks. proboszcza odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Do stołu eucharystycznego po raz pierwszy przystąpiło 71 dzieci z klas III szkoły podstawowej w Sieniawie i Wylewie. Dzieci przez cały rok przygotowywały się po okiem s. Moniki i katechetki Agaty do tej uroczystej chwili poprzez uczestnictwo w katechezie i spotkaniach formacyjnych.