W poniedziałek, 19 czerwca nasza parafia gościła kapłanów, którzy 21 czerwca 1986 roku powiedzieli swoje „tak” Panu Bogu, oddając się na Jego wyłączną służbę, przez posługę ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Przybyli ze swoich parafii z diecezji rzeszowskiej, sandomierskiej i przemyskiej, w których pracują po utworzeniu metropolii przemyskiej w 1992 roku. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnych rozmów przy śniadaniu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie sieniawskiego pałacu oraz krypty, a centrum spotkania stanowiła Eucharystia sprawowana jako dziękczynienie za 31 lat posługi kapłańskiej z prośbą o nowe powołania. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prał. dr Franciszek Rząsa, który pełnił rolę profesora w czasie formacji seminaryjnej Jubilatów, a obecnie prowadzi Schronisko dla bezdomnych i zakład dla chorych w Jarosławiu. Spotkania, które odbywają się każdego roku, są okazją do modlitewnego dziękczynienia za dar kapłaństwa i modlitwy o błogosławieństwo na dalsze lata posługi oraz szansą na pogłębianie braterskiej więzi kapłańskiej.