Jarosławskie Opactwo Pobenedyktyńskie zaprasza na Jubileuszowy Bieg 300-lecia Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej.

Bieg rozpocznie się 9 września 2017 r. o godzinie 12.00 spod kościoła MB Królowej Polski w Jarosławiu.

STRONA BIEGU

Wcześniej o godz. 11.00 zawiązanie wspólnoty i modlitwa w kościele. Dla wszystkich uczestników po Biegu atrakcje VII Jarmarku Benedyktyńskiego.

Wśród kategorii biegowych pojawiła się także kategoria duchowieństwa i osób konsekrowanych. Bieg nie ma ograniczeń wiekowych (to tylko 1717 metrów, symbol roku koronacji).

Patronat nad Biegiem objął Metropolita Przemyski, ks. Abp Adam Szal, Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

Podczas biegu promujemy także misje poprzez akcję „Biegnij z Misjonarzem”. Stąd dodatkowy patronat Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Z wyrazami szacunku Dyrektor Biegu
ks. Michał Kozak