Tylko Bóg może dać wiarę;
jednak  ty możesz dać świadectwo.

W sobotę 16 września uczestniczyliśmy we Mszy Świętej na rozpoczęcie roku przedszkolnego. Powierzyliśmy Panu Jezusowi nasze serca i każdy dzień nowego roku nauki i zabaw.