Chcemy, lepiej niż rodzice,
pieszo przechodzić przez ulicę,
po chodniku z wielką wprawą
wędrujemy stroną prawą.

 Podczas tygodniowych zajęć dydaktycznych dzieci poznawały zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się po drogach, chodnikach i przejściach. Podczas ćwiczeń w przedszkolu oraz spacerów poznawały i uczyły się rozpoznawać i nazywać znaki drogowe.