Lewa noga, prawa noga,
już do przejścia jest gotowa.
Popatrz w lewo, popatrz w prawo,
teraz przejść już możesz śmiało.

W piątek 22 września do dzieci do przedszkola przyjechała Pani Policjant. Pani opowiedziała dzieciom o bezpiecznym zachowywaniu się na ulicy, o przechodzeniu przez jezdnię oraz o postępowaniu podczas różnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Dzieci miały również możliwość z bliska zapoznać się z mundurem policyjnym i policyjnym samochodem, co sprawiło im wiele radości.