Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

          Modlitwa dziecka zawsze jest miła nie tylko Bogu ale i nam ludziom. Przekonani bowiem jesteśmy, że czyste serca małych dzieci są wstanie wyprosić u Dobrego Boga niezliczone zdroje łask. Tym bardziej przez ręce Matki Pana. 17 października przedszkolaki prowadziły modlitwę różańcową w naszym kościele rozważając część radosną różańca świętego. Krótką inscenizacją poszczególnych tajemnic dzieci ukazywały poszczególne sceny z życia Dzieciątka Jezus i Matki Jego Maryi.