Raduje się serce, Raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa, Na wojenkę rusza…

            7 listopada odbył się w Kinie Sokół Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez Przedszkole Sióstr Służebniczek. W konkursie wzięło udział sześć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
z terenu naszej gminy. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Dobrej, Leżachowa, Wylewy, oraz z Sieniawy: z Przedszkola Miejskiego, z Przedszkola Sióstr i z oddziałów zerowych ze Szkoły Podstawowej. Mali artyści pięknie zaprezentowali się na scenie. Ich śpiew, poczucie rytmu, radość i spontaniczność urzekły każdego widza.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich opiekunom za przygotowanie się do konkursu.

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?…