W przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP 8 dziewczynek stało się Dzieckiem Maryi przyjmując błękitny strój, cudowny medalik i złożyło przyrzeczenie oraz zobowiązanie wiernego wypełniania zadań Dziewczęcej Służby Maryjnej. Dwie starsze dziewczynki otrzymały stopień Bielanki.

Obowiązki Dziecka Maryi

– Wiernie wypełniać „Pięć zadań dziecka Maryi”.
– Przychodzić na każde spotkanie grupy.
– Codziennie odmawiać modlitwę:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen

Pięć zadań Dziecka Maryi

– Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
– Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
– Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
– Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
– Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.