Witaj, Święta i Poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilijo, nasze kochanie!
Witaj czysta Panienko, Najjaśniejsza Jutrzenko.
Witaj Święta, wniebowzięta. Niepokalana!…

7 grudnia podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za Dar Matki Bożej Niepokalanej. Śpiewem pieśni ku czci Maryi dziękowaliśmy i Jej – naszej ukochanej Matce za Jej opiekę, miłość i troskę o nas w każdy dzień.

Więc Cię sławiąc, błogosławiąc.
Panno, prosimy:
Niech czystymi, niewinnymi zawsze będziemy,
Za to życie dajemy, I mocno wyznajemy:
Żeś jest Święta i Poczęta Niepokalanie…